BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

THÔNG BÁO SỐ LIỆU PHÁT TRIỂN INTERNET VIỆT NAM
Report on internet statistics of Vietnam

Tình hình phát triển Internet tháng 11/2022.
Statistics on Internet development upto 11/2022
- Các loại hình thuê bao truy nhập Internet:
  Internet subscription statistic
Tham khảo số liệu tại đây
- Tổng số tên miền .vn phát triển mới:
  Dot VN domain names
15069 tên miền
- Tổng số tên miền đang duy trì trên hệ thống:
  Dot VN active domain names
567472 tên miền