BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 7/2020.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4256 26448 33.29% 1
MATBAO 3372 21514 27.08% 2
GMO RUNSYSTEM 1529 10660 13.42% 3
NHANHOA 1472 8522 10.73% 4
iNET 1420 8487 10.68% 5
ESC 179 991 1.25% 6
Viettel 149 1214 1.53% 7
VINAHOST 148 430 0.54% 8
WebNIC 49 420 0.53% 9
InterNetX 29 172 0.22% 10
Instra 22 212 0.27% 11
HI-TEK 20 112 0.14% 12
EuroDNS 9 162 0.20% 13
Megazone 7 80 0.10% 14
VNPT 7 27 0.03% 15
Tổng số 12668 79451 100%