BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 10/2021.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4117 35152 28.97% 1
MATBAO 3105 30392 25.05% 2
GMO RUNSYSTEM 1922 16527 13.62% 3
iNET 1888 16307 13.44% 4
NHANHOA 1595 16879 13.91% 5
ESC 117 1388 1.14% 6
Viettel 110 1225 1.01% 7
VINAHOST 65 872 0.72% 8
VNPT 65 926 0.76% 9
WebNIC 45 612 0.50% 10
EuroDNS 41 290 0.24% 11
Instra 33 270 0.22% 12
InterNetX 16 188 0.15% 13
HI-TEK 12 242 0.20% 14
Megazone 6 66 0.05% 15
Tổng số 13137 121336 100%