BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 7/2022.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3780 26705 31.30% 1
MATBAO 2801 19118 22.40% 2
GMO RUNSYSTEM 2125 14089 16.51% 3
iNET 1843 11842 13.88% 4
NHANHOA 1375 10368 12.15% 5
ESC 146 930 1.09% 6
VINAHOST 84 477 0.56% 7
Viettel 79 553 0.65% 8
WebNIC 66 349 0.41% 9
VNPT 63 429 0.50% 10
HI-TEK 21 126 0.15% 11
InterNetX 11 142 0.17% 12
EuroDNS 10 84 0.10% 13
Megazone 3 79 0.09% 14
Instra 3 41 0.05% 15
Tổng số 12410 85332 100%