BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 8/2021.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 2854 27016 28.47% 1
MATBAO 2516 24222 25.53% 2
GMO RUNSYSTEM 1602 12529 13.20% 3
NHANHOA 1580 13670 14.41% 4
iNET 1512 12490 13.16% 5
ESC 149 1125 1.19% 6
Viettel 125 980 1.03% 7
VINAHOST 77 741 0.78% 8
WebNIC 76 491 0.52% 9
VNPT 71 775 0.82% 10
Instra 46 221 0.23% 11
HI-TEK 35 202 0.21% 12
EuroDNS 26 219 0.23% 13
Megazone 23 57 0.06% 14
InterNetX 22 149 0.16% 15
Tổng số 10714 94887 100%