BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 5/2021.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3779 17513 29.29% 1
MATBAO 3493 15765 26.36% 2
NHANHOA 1950 8530 14.26% 3
GMO RUNSYSTEM 1696 7062 11.81% 4
iNET 1644 7865 13.15% 5
ESC 143 656 1.10% 6
Viettel 123 648 1.08% 7
VNPT 97 486 0.81% 8
WebNIC 73 309 0.52% 9
VINAHOST 67 430 0.72% 10
HI-TEK 43 141 0.24% 11
Instra 41 128 0.21% 12
EuroDNS 33 141 0.24% 13
InterNetX 14 97 0.16% 14
Megazone 10 28 0.05% 15
Tổng số 13206 59799 100%