BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 3/2021.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4418 9877 29.71% 1
MATBAO 4007 8760 26.35% 2
NHANHOA 2159 4511 13.57% 3
iNET 2111 4551 13.69% 4
GMO RUNSYSTEM 1684 3797 11.42% 5
Viettel 199 410 1.23% 6
ESC 191 390 1.17% 7
VINAHOST 135 275 0.83% 8
VNPT 99 260 0.78% 9
WebNIC 46 155 0.47% 10
InterNetX 28 58 0.17% 11
Instra 27 70 0.21% 12
EuroDNS 25 82 0.25% 13
HI-TEK 15 38 0.11% 14
Megazone 1 15 0.05% 15
Tổng số 15145 33249 100%