BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 4/2022.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 4111 15520 32.60% 1
MATBAO 3026 10306 21.65% 2
GMO RUNSYSTEM 2212 7969 16.74% 3
iNET 1821 6471 13.59% 4
NHANHOA 1587 5642 11.85% 5
ESC 162 487 1.02% 6
Viettel 97 301 0.63% 7
VINAHOST 66 243 0.51% 8
VNPT 64 210 0.44% 9
WebNIC 49 197 0.41% 10
InterNetX 20 91 0.19% 11
HI-TEK 12 53 0.11% 12
Megazone 11 30 0.06% 13
EuroDNS 7 54 0.11% 14
Instra 3 29 0.06% 15
Tổng số 13248 47603 100%