BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 11/2022.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 3988 42077 30.17% 1
iNET 3430 21132 15.15% 2
MATBAO 2593 30869 22.14% 3
GMO RUNSYSTEM 2164 22620 16.22% 4
NHANHOA 1430 16545 11.86% 5
ESC 1070 2426 1.74% 6
VINAHOST 115 809 0.58% 7
VNPT 83 836 0.60% 8
Viettel 62 852 0.61% 9
WebNIC 57 567 0.41% 10
HI-TEK 31 194 0.14% 11
InterNetX 25 220 0.16% 12
Megazone 11 108 0.08% 13
EuroDNS 7 136 0.10% 14
Instra 3 60 0.04% 15
Tổng số 15069 139451 100%