BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì tháng 7/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ(%)
.vn 295645 58.31%
.com.vn 171767 33.88%
.edu.vn 21389 4.22%
.net.vn 8647 1.71%
.org.vn 2955 0.58%
.gov.vn 2032 0.40%
.name.vn 1740 0.34%
.[tỉnh thành].vn 970 0.19%
.info.vn 864 0.17%
.pro.vn 398 0.08%
.biz.vn 341 0.07%
.ac.vn 116 0.02%
.health.vn 102 0.02%
.int.vn 23 0.00%
Tổng số tên miền 506989 100%