BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo thời gian

Tình hình phát triển số lượng tên miền đang duy trì năm 2020.
Tháng / Năm Tổng số tên miền Tốc độ tăng trưởng (%)
So với tháng trước So với cùng kỳ năm ngoái
1/2020 493102 -0.78% 6.14%
2/2020 496008 0.59% 6.89%
3/2020 501124 1.03% 6.27%
4/2020 502946 0.36% 5.42%
5/2020 502991 0.01% 5.02%
6/2020 506191 0.64% 5.05%
7/2020 506989 0.16% 4.64%