BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo khu vực

Thống kê số lượng tên miền phát triển mới theo khu vực tháng 7/2020.
Khu Vực Số lượng Thị phần
Miền Bắc 4992 39.41%
Miền Trung 1268 10.01%
Miền Nam 6177 48.76%
Nước ngoài 231 1.82%
Tổng cộng 12668 100%