BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo đuôi tên miền

Tình hình phát triển số lượng tên miền đăng ký mới tháng 7/2020.
Loại tên miền Số lượng Tỷ lệ
.vn 8067 63.68%
.com.vn 3779 29.83%
.edu.vn 487 3.84%
.net.vn 206 1.63%
.name.vn 38 0.30%
.org.vn 29 0.23%
.[tỉnh thành].vn 25 0.20%
.gov.vn 12 0.09%
.info.vn 12 0.09%
.pro.vn 8 0.06%
.biz.vn 4 0.03%
.ac.vn 1 0.01%
.health.vn 0 0.00%
.int.vn 0 0.00%
Tổng số tên miền 12668 100%