BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thành viên của VNIX

Thành viên của VNIX
STT ISP ASN Địa điểm Chính sách kết nối IPv4/IPv6
Đa phương Song phương
1 Công ty Cổ phần Sáng tạo Truyền Thông Việt Nam

(CCVN)
56147 Hà Nội IPv4/IPv6
2 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 Đà Nẵng IPv4/IPv6
2 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 Hà Nội IPv4/IPv6
2 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 TP HCM IPv4/IPv6
3 Cục Bưu Điện Trung Ương

(CPT)
63747 Hà Nội IPv4/IPv6
4 Công ty Cổ phần Viễn Thông DCNET

(DCNET)
63741 TP HCM IPv4/IPv6
5 Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng - Sở TTTT Đà Nẵng

(DSA)
56141 Đà Nẵng IPv4/IPv6
6 Đại học Duy Tân

(DTU)
131357 Đà Nẵng IPv4/IPv6
7 F-ROOT

(F-ROOT)
148967 Đà Nẵng IPv4/IPv6
7 F-ROOT

(F-ROOT)
23707 Hà Nội IPv4/IPv6
7 F-ROOT

(F-ROOT)
24050 TP HCM IPv4/IPv6
8 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

(FPT)
18403 Hà Nội IPv4/IPv6
8 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

(FPT)
18403 TP HCM IPv4/IPv6
9 Công ty Cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu

(GDS)
38735 Hà Nội IPv4
10 Công Ty Cổ Phần Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo

(HAHALOLO)
135902 TP HCM IPv4/IPv6
11 Công ty cổ phần HTC Viễn Thông quốc tế

(HTC-ITC)
24088 Hà Nội IPv4/IPv6
11 Công ty cổ phần HTC Viễn Thông quốc tế

(HTC-ITC)
24088 TP HCM IPv4/IPv6
12 K-ROOT

(K-ROOT)
25152 Hà Nội IPv4/IPv6
13 Công ty TNHH L.C.S

(LCS)
38738 TP HCM IPv4/IPv6
14 Công ty Cổ phần Giải pháp Long Vân

(LONGVAN)
131423 TP HCM IPv4/IPv6
15 M-ROOT

(M-ROOT)
7500 Hà Nội IPv4/IPv6
16 Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu

(MBG)
45896 Hà Nội IPv4/IPv6
16 Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu

(MBG)
45896 TP HCM IPv4/IPv6
17 Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)
131429 Đà Nẵng IPv4/IPv6
17 Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)
131429 Hà Nội IPv4/IPv6
17 Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)
131429 TP HCM IPv4/IPv6
18 Công ty TNHH Viễn Thông Minh Tú

(MTT)
55309 TP HCM IPv4/IPv6
19 Công ty NetNam

(NetNam)
24173 Hà Nội IPv4/IPv6
19 Công ty NetNam

(NetNam)
24173 TP HCM IPv4/IPv6
20 Công ty Cổ phần ODS

(ODS)
45538 TP HCM IPv4/IPv6
21 Công ty Cổ phần TMDV Viễn Thông RVC

(RVC)
135964 TP HCM IPv4/IPv6
22 Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist

(SCTV)
45543 TP HCM IPv4/IPv6
23 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

(SPT)
7602 Hà Nội IPv4/IPv6
23 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

(SPT)
7602 TP HCM IPv4/IPv6
24 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát

(TPCOM)
63731 TP HCM IPv4/IPv6
25 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 Đà Nẵng IPv4/IPv6
25 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 Hà Nội IPv4/IPv6
25 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 TP HCM IPv4/IPv6
26 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
131415 Đà Nẵng IPv4/IPv6
26 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
23902 Hà Nội IPv4/IPv6
26 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
24066 TP HCM IPv4/IPv6
27 Tổng Công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

(VNPT)
45899 Đà Nẵng IPv4/IPv6
27 Tổng Công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

(VNPT)
45899 Hà Nội IPv4/IPv6
27 Tổng Công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

(VNPT)
45899 TP HCM IPv4/IPv6
28 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

(VNTT)
45557 TP HCM IPv4/IPv6
29 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

(VPS)
135952 Hà Nội IPv4
30 Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

(VTC)
38248 Hà Nội IPv4/IPv6
31 Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC

(VTC DIGICOM)
38726 Hà Nội IPv4/IPv6
32 Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

(VTVCab)
131410 Hà Nội IPv4
33 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ thông tin Vina

(VinaData)
38244 TP HCM IPv4/IPv6