BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thành viên của VNIX

Thành viên của VNIX
STT ISP ASN Địa điểm Chính sách kết nối IPv4/IPv6
Đa phương Song phương
1 Công ty Cổ phần Sáng tạo Truyền Thông Việt Nam

(CCVN)
56147 Hà Nội IPv4/IPv6
2 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 Đà Nẵng IPv4/IPv6
2 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 Hà Nội IPv4/IPv6
2 Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn thông

(CMC Tl)
45903 TP HCM IPv4/IPv6
3 Cục Bưu Điện Trung Ương

(CPT)
63747 Hà Nội IPv4/IPv6
4 Công ty Cổ phần Viễn Thông DCNET

(DCNET)
63741 TP HCM IPv4/IPv6
5 Trung tâm Phát triển Hạ tầng CNTT Đà Nẵng - Sở TTTT Đà Nẵng

(DSA)
56141 Đà Nẵng IPv4/IPv6
6 Đại học Duy Tân

(DTU)
131357 Đà Nẵng IPv4/IPv6
7 F-ROOT

(F-ROOT)
148967 Đà Nẵng IPv4/IPv6
7 F-ROOT

(F-ROOT)
23707 Hà Nội IPv4/IPv6
7 F-ROOT

(F-ROOT)
24050 TP HCM IPv4/IPv6
8 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

(FPT)
18403 Hà Nội IPv4/IPv6
8 Công ty Cổ phần Viễn thông FPT

(FPT)
18403 TP HCM IPv4/IPv6
9 Công ty Cổ phần Dịch vụ số liệu toàn cầu

(GDS)
38735 Hà Nội IPv4/IPv6
10 Công Ty Cổ Phần Mạng Xã Hội Du Lịch Hahalolo

(HAHALOLO)
135902 TP HCM IPv4/IPv6
11 Công ty cổ phần HTC Viễn Thông quốc tế

(HTC-ITC)
24088 Hà Nội IPv4/IPv6
11 Công ty cổ phần HTC Viễn Thông quốc tế

(HTC-ITC)
24088 TP HCM IPv4/IPv6
12 K-ROOT

(K-ROOT)
25152 Hà Nội IPv4/IPv6
13 Công ty TNHH L.C.S

(LCS)
38738 TP HCM IPv4/IPv6
14 Công ty Cổ phần Giải pháp Long Vân

(LONGVAN)
131423 TP HCM IPv4/IPv6
15 M-ROOT

(M-ROOT)
7500 Hà Nội IPv4/IPv6
16 Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu

(MBG)
45896 Hà Nội IPv4/IPv6
16 Công ty Cổ phần Công nghệ Mobifone toàn cầu

(MBG)
45896 TP HCM IPv4/IPv6
17 Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)
131429 Đà Nẵng IPv4/IPv6
17 Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)
131429 Hà Nội IPv4/IPv6
17 Tổng công ty Viễn thông MobiFone

(MOBIFONE)
131429 TP HCM IPv4/IPv6
18 Công ty TNHH Viễn Thông Minh Tú

(MTT)
55309 TP HCM IPv4/IPv6
19 Công ty NetNam

(NetNam)
24173 Hà Nội IPv4/IPv6
19 Công ty NetNam

(NetNam)
24173 TP HCM IPv4/IPv6
20 Công ty Cổ phần ODS

(ODS)
45538 TP HCM IPv4/IPv6
21 Công ty Cổ phần TMDV Viễn Thông RVC

(RVC)
135964 TP HCM IPv4/IPv6
22 Công ty Truyền hình cáp Sài Gòn Tourist

(SCTV)
45543 TP HCM IPv4/IPv6
23 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

(SPT)
7602 Hà Nội IPv4/IPv6
23 Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

(SPT)
7602 TP HCM IPv4/IPv6
24 Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phát

(TPCOM)
63731 TP HCM IPv4/IPv6
25 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 Đà Nẵng IPv4/IPv6
25 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 Hà Nội IPv4/IPv6
25 Tổng Công ty Mạng lưới Viettel – Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

(VIETTEL)
7552 TP HCM IPv4/IPv6
26 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
131415 Đà Nẵng IPv4/IPv6
26 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
23902 Hà Nội IPv4/IPv6
26 Mạng DNS Quốc Gia - Trung tâm Internet Việt Nam

(VNNIC)
24066 TP HCM IPv4/IPv6
27 Tổng Công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

(VNPT)
45899 Đà Nẵng IPv4/IPv6
27 Tổng Công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

(VNPT)
45899 Hà Nội IPv4/IPv6
27 Tổng Công ty Hạ tầng Mạng (VNPT Net) - Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam

(VNPT)
45899 TP HCM IPv4/IPv6
28 Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam

(VNTT)
45557 TP HCM IPv4/IPv6
29 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

(VPS)
135952 Hà Nội IPv4/IPv6
30 Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện VTC

(VTC)
38248 Hà Nội IPv4/IPv6
31 Công ty TNHH MTV Viễn thông số VTC

(VTC DIGICOM)
38726 Hà Nội IPv4/IPv6
32 Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam

(VTVCab)
131410 Hà Nội IPv4/IPv6
33 Công ty Cổ phần Dịch vụ Dữ liệu Công nghệ thông tin Vina

(VinaData)
38244 TP HCM IPv4/IPv6