BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thống kê theo nhà đăng ký

Số lượng tên miền .vn được phát triển mới tại các nhà đăng ký tháng 12/2022.
Nhà đăng ký Số lượng tên miền phát triển trong tháng Số lượng tên miền phát triển trong năm Tỷ lệ (%) Xếp hạng
PA VIETNAM 6122 48199 30.42% 1
MATBAO 4827 35696 22.53% 2
GMO RUNSYSTEM 2448 25068 15.82% 3
NHANHOA 2347 18892 11.93% 4
iNET 1520 22652 14.30% 5
VINAHOST 1051 1860 1.17% 6
ESC 297 2723 1.72% 7
Viettel 80 932 0.59% 8
VNPT 68 904 0.57% 9
WebNIC 65 632 0.40% 10
EuroDNS 59 195 0.12% 11
Instra 51 111 0.07% 12
InterNetX 17 237 0.15% 13
HI-TEK 12 206 0.13% 14
Megazone 5 113 0.07% 15
Tổng số 18969 158420 100%